Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja:      

1. Svakodnevno ili periodično čišćenje poslovnih prostora

SAUBER servis će profesionalno i u skladu s pravilima struke izvršiti dogovorenu uslugu čišćenja poslovnog prostora po specifikacijama navedenima u vremenski definiranoj ponudi koju Klijent prihvaća pisanim putem. Svaka dodatno dogovorena aktivnost zahtijeva i dodatnu procjenu vremena rada uz mogućnost povećanja prethodno dogovorenih uvjeta.
Po završetku mjeseca SAUBER servis će na mail adresu klijenta dostaviti elektronski račun za izvršenu uslugu. Ukoliko klijent kasni s plaćanjem računa više od 30 dana od isteka valute, SAUBER servis zadržava pravo povlačenja djelatnika s lokacije do podmirenja istih.
SAUBER servis na teren dolazi s opremom i sredstvima za čišćenje prilagođenim svakoj lokaciji zasebno. Klijent se obvezuje izdvojiti prostor za odlaganje opreme za čišćenje.

2. Jednokratna generalna čišćenja 

SAUBER servis zadržava pravo mijenjanja ponuđenih cijena ukoliko se promijene prvotne potrebe klijenta. Ponuda se definira prema viđenom stanju prostora. Ukoliko se na terenu ukaže potreba za kraćim ili dužim razdobljem čišćenja od procijenjenog, SAUBER servis će u dogovoru s klijentom, smanjiti ili povećati cijenu čišćenja.
SAUBER servis neće biti u mogućnosti započeti s čišćenjem dok se ne ovjeri Ugovor u kojemu je definirana usluga čišćenja. Za većinu jednokratnih usluga SAUBER servis će dostaviti i predračun za avansno plaćanje.
Klijentu se preporučuje da provjeri kvalitetu obavljenog posla odmah po završetku rada djelatnika SAUBER servisa.
SAUBER servis neće biti odgovoran ukoliko redovitim strojnim čišćenjem ne uspije ukloniti sva trajna zaprljanja s tepisona i tvrdih podnih obloga.
Ukoliko se tijekom generalnog čišćenja, u prostoru namijenjenom za čišćenje, uz naš rad, paralelno izvode dodatni građevinski radovi, SAUBER servis će u unaprijed definiranom razdoblju izvršiti čišćenje kako je i dogovoreno, ali u tom slučaju ne može garantirati da će se prostor u potpunosti ostaviti čistim zbog dodatnih radova. Kako bi bili u mogućnosti ostaviti prostor čistim, SAUBER servis
mora biti zadnji u prostoru.

3. Plaćanja

Za periodična ili svakodnevna čišćenja, račun izdajemo mjesečno, po isteku mjeseca. Plaćanje za ugovorene usluge vršit će se mjesečno, po izvršenim uslugama, a na temelju ispostavljenog računa izvršitelja. Rok plaćanja je 7 (sedam) dana od primitka računa. Plaćanje se vrši virmanski uplatom na račun izvršitelja.
Za jednokratna generalna čišćenja, račun se izdaje nakon izvršenog posla čišćenja.
Rok plaćanja je 3 (tri) dana od primitka računa. Naručitelj I izvršitelj su suglasni da će se usluga generalnog čišćenja poslovnog prostora izvršiti po primitku akontacije (30% od cijene) za ugovoreni posao. Naručitelj je obvezan izvršiti uplatu predujma po primitku računa za predujam.
Plaćanje se vrši virmanski uplatom na račun izvršitelja.

4. Reklamacije

- REDOVNO ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA:

U slučaju primjedbi na nedostatke usluge, naručitelj je dužan SAUBER servisu reklamirati uslugu u roku od 3 (tri) dana uz pismeno ili usmeno obrazloženje.
Izvršitelj će ukloniti nedostatke odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od primitka pisane ili usmene obavijesti naručitelja o nedostacima.
Svaku štetu koja nastane na tretiranim površinama uslijed nepravilnog rukovanja sredstvima za rad ili upotrebom neodgovarajućih sredstva za čišćenje, SAUBER servis je dužan otkloniti o svom trošku.
SAUBER servis je oslobođen od odgovornosti za nedovršen posao u slučaju da čišćenje nije završeno zbog manjka vode ili nedostatka struje.

- JEDNOKRATNO GENERALNO ČIŠĆENJE POSLOVNIH PROSTORA:  

U slučaju primjedbi na nedostatke usluge, naručitelj je dužan SAUBER servisu reklamirati uslugu u roku od 1 (jedan) dan uz pismeno obrazloženje nedostataka.
SAUBER servis će ukloniti nedostatke odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od primitka pisane obavijesti naručitelja o nedostacima. Ako u tom roku ne pristupi njihovom otklanjanju, naručitelj ima pravo ne platiti uslugu.
Svaku štetu koja nastane na tretiranim površinama uslijed nepravilnog rukovanja sredstvima za rad ili upotrebom neodgovarajućih sredstva za čišćenje, SAUBER servis je dužan otkloniti o svom trošku.

5. Nadzor kvalitete i usluge

Kako bi se postigao i održao visoki standard, nadzorna osoba, koja je sastavni dio SAUBER servis tima, periodično obilazi svaku lokaciju (periodični pregled lokacija se odnosi na prostore za koje SAUBER servis, ima ugovorom dogovorenu uslugu periodičnog, svakodnevnog i jednokratnog čišćenja) te nadgleda rad i kvalitetu usluge djelatnika na terenu.

6. Djelatnici

Molimo da prema djelatnicima SAUBER servisa pristupate profesionalno i s poštovanjem. Djelatnici su u stalnom radnom odnosu u SAUBER servisu pa vas molimo da ih ne pokušavate angažirati za dodatne poslove.

7. Sigurnost djelatnika

SAUBER servis zadržava pravo udaljiti djelatnika SAUBER servisa s lokacije ukoliko zaključi da je upitna sigurnost djelatnika.

8. Odgoda termina čišćenja

Klijent može otkazati termin čišćenja, ali isto mora napraviti najmanje 24 sata prije dogovorenog termina. Klijent se obvezuje platiti dogovorenu cijenu ukoliko odgodi ili otkaže termin čišćenja unutar 24 sata od dogovorenog termina.
Klijent se također obvezuje platiti dogovorenu cijenu u slučaju nemogućnosti ulaska djelatnika SAUBER servisa u prostorije predviđene za čišćenje (u slučaju nema osobe koja bi otvorila vrata ili zbog problema s ključevima u vlasništvu klijenta).